Βικτώρια Πέκκα – Οικονόμου

Kαθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics".