Βικτώρια Πέκκα – Οικονόμου

Kαθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics".

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς Διευθύντρια ΠΜΣ και Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικός Εκπρόσωπος European International Business Academy Εκτελεστική Διευθύντρια Athenian Policy Forum